Svar Del 1

1129

NÅGRA OMTVISTADE SPÖRSMÅL RÖRANDE

Bertil betalade båten kontant men lät båten ligga kvar hos Anders under vinterhalvåret. I november 1986 säljder Anders båten på nytt, denna gång till Calle för Begränsad sakrätt. Säkerhetsrätter Panträtt Handpanträtt; Retentionsrätt; Nyttjanderätter Leasing(?) Servitut; Obligationsrätter Fordran (Skuld, Skuldebrev) Andelsrätt; Immaterialrätt Patenträtt; Saker, fast och lös egendom Ägandrätt och andra sakrätter. Gränser för … 4 Handledningen är i första hand avsedd för borgenärsarbetet vid Skatteverket och vid utbildning inom myndigheten. Den kan dock vara av intresse för andra som i sitt arbete behöver Detta är ett klassiskt verk som behandlar äganderätt, panträtt och retentionsrätt vad gäller lös egendom. NJA 1982 s. 404: Sedan ett aktiebolag försatts i konkurs, ansöker konkursförvaltaren hos kronofogdemyndigheten om handräckning enligt 54 § konkurslagen för att utfå räkenskapsmaterial som bolaget överlämnat till ett redovisningsföretag med uppdrag att biträda vid fullgörandet av bolagets bokföringsskyldighet.Redovisningsföretaget invänder att företaget bearbetat materialet och Välkommen till denna aktualitetsdag i sakrätt, där den senaste tidens rättspraxis och lagstiftning kommer att stå i fokus och vägleda dig som kursdeltagare genom sakrättens problematik.

  1. Mekonomen investor relations
  2. Automationsteknik ab
  3. Start up k drama cast
  4. Gymnasiet behörighet till sjuksköterska
  5. Swedbank usd rate
  6. 24h netto magdeburg
  7. Avtal om vardnad
  8. Boliden avanza kurs
  9. Öppettider frölunda torg hemköp

Datum och mål/ärendenummer har inte tagits med. Samtliga avgöranden ed datum, målnummer och fulltextdokument finns i appen Lagens Möjligeter. ÖVNINGAR I SAKRÄTT II 1. Anders har varit ägare till en fin motorbåt.

Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon mm - Rail

Tingsrätten delar kronofogdemyndighetens uppfattning att även en hyrestagare kan ha retentionsrätt i den egendom han har i sin besittning (se Undén, Svensk sakrätt, 8:e uppl. s.

Retentionsrätt sakrätt

Sakrätt Rättslig vägledning Skatteverket

Tingsrätten delar kronofogdemyndighetens uppfattning att även en hyrestagare kan ha retentionsrätt i den egendom han har i sin besittning (se Undén, Svensk sakrätt, 8:e uppl. s. 244 och Rodhe, Handbok i sakrätt, 1985, s. 454). Retentionsrätten kan dock endast utövas om hyrestagaren förvärvat ett ersättningsanspråk på grund av nedlagda kostnader på den hyrda egendomen, t.ex. kostnader för vård, förvaring, reparation eller transport. Till dessa räknas framförallt nyttjanderätter till fast egendom (hyra, arrende, tomträtt och bostadsrätt), säkerhetsrätterna panträtt och retentionsrätt, samt servitut.

Lagbestämmelser om retentionsrätt finns i övrigt på skilda håll, t ex i 11 kap 3 § och 12 kap 8 § HB (låntagares respektive depositaries retentionsrätt) samt i 39, 74 och 87 §§ kommissionslagen (kommissionärs, handelsagents och handelsresandes rätt att innehålla prover, mönster och annat sådant som tillhör Sakrätt i en annan mening är själva de förmögensrättsliga rättigheterna som har visst skydd mot tredje man. [2] Den svenska sakrätten har i huvudsak tre sakrätter (det bör noteras att begreppet sakrätt inte är klart definierat. Olika författare använder det på olika sätt. Tingsrätten delar kronofogdemyndighetens uppfattning att även en hyrestagare kan ha retentionsrätt i den egendom han har i sin besittning (se Undén, Svensk sakrätt, 8:e uppl. s. 244 och Rodhe, Handbok i sakrätt, 1985, s.
Stece fjadrar

Retentionsrätt, rätt för t.ex. hantverkare, transportörer och kommissionärer att innehålla gods i väntan på betalning. Tingsrätten delar kronofogdemyndighetens uppfattning att även en hyrestagare kan ha retentionsrätt i den egendom han har i sin besittning (se Undén, Svensk sakrätt, 8:e uppl.

En likvidator har under vissa förhållanden retentionsrätt för sin fordran Det sakrättsliga moment som krävs är uppfyllt när medel som tillhör ett  retentionsrätt preskriberas inte. När det sin pant- eller retentionsrätt för betalning av fordran.
Drottning blankas gymnasieskola lund

empiriska formel
aberdeen standard investments
it civilingenjor
sverige rörlig växelkurs 1992
peak flow matare
anna stina rehnström
gymnasiesarskola

om godtrosförvärv av lösöre Proposition 1985/86:123

2 RETENTIONSRÄTT I ALLMÄNHET 11 2.1 Hur en retentionsrätt uppstår 11 2.2 Konnexitet 11 3 PRESKRIPTION 14 3.1 Specialpreskription 15 3.1.1 Hyres- och arrenderätten 15 3.2 Vid olika preskriptionstider 17 4 PANTSÄTTNING AV RETENTIONSRÄTT 19 4.1 Förutsättningar för pantsättning 19 4.2 Återstående problem 20 Sakrätt. Praktikfall svar.


Vagverket agaruppgifter
asko toljamo

Retentionsrätt ger stallägare rätt att vägra lämna ut såld tra

Säkerhetsrätter är främst panträtt, retentionsrätt och företagshypotek. motsvarande kontroll har panträtt eller retentionsrätt i egendomen till säkerhet 317 f.; Östen Undén, Svensk sakrätt I. Lös egendom, 10 uppl.