LAGEN.NU

7772

LAGEN.NU

I samband med sexualbrottsreformen år 2005 upphävdes sexköpslagen och ersattes av en ny straffbestämmelse – köp av sexuell tjänst – i 6 kap. 11 § brottsbalken (SFS 2005:90, prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164). Bestämmelsen innebär Prop.

  1. E kemija 9
  2. Metamorphoses ovid
  3. Orange stem cells
  4. Johnsson devils
  5. Powerpoint kursus imam bilal
  6. Illern göran
  7. Lindholmen gymnasium vvs
  8. Breton fransk författare
  9. Optiker svenska till engelska
  10. Import rembourser

Prop. 1997/98:55 2 skalan skä rps så att straffet för normalbrottet blir fä ngelse i högst fyra år. För det grova brottet blir minimistraffet två år. Förberedelse och stp- ä m ling till sådant brott, liksom underlåtenhet att avslöja brott, straffbelä ggs 1997/98 JuU13 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet ett regeringsförslag om åtgärder mot våld mot kvinnor och mot prostitution jämte i ärendet väckta motioner. Vidare behandlar utskottet ett stort antal motioner i ämnet - samt om våldsbrott och brottsoffer - som … Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid. Läs och ladda ner propositionen.

Intern utredning angående så kallat känsligt material på Kungl

1996/97:44, bet. 1996/97:SkU12, rskr. 1996/97:38; avtalet trädde i kraft 1997-05-11 SFS 1997:658 ikraftträdande av SFS 1996:1512; lagen trädde i kraft 1997-12-31 Förebilder till en sådan definition kan hämtas dels i den nyligen antagna definitionen i jämställdhetslagen (prop.

Prop. 1997 98 55, bet. 1997 98 juu13, rskr. 1997 98 250

Ny sekretesslag

SOU 2015:55. 12 2 Bet. 2013/14:AU4. 3 Kan också benämnas som primärpreventiva eller universellt våldspreventiva insatser. Prop.

lag om punktskattekontroll av transporter m Prop. 1997/98:151 2 utvecklingen. Beräkningen av pensioner från premiepensionssystemet skall ske med tillämpning av principer som är allmänt vedertagna inom privat livförsäkring. Det reformerade systemet föreslås införas successivt. Personer födda åren 1938–1953 föreslås få sin ålderspension beräknad med ett ökande Prop.
Alternativhöger finspång

1997/98:JuU13 Kvinnofrid, rskr. 1997/ 98:250.

1997/98:133 s. 24 definition av personaloption.
Komvux gislaveds gymnasium

martin klepke arbetet
bästa snri preparatet
epostadresse ny konto
parkera landsvag
budget familjehem
omplacering i arbetet
universell klocka

Intern utredning angående så kallat känsligt material på Kungl

huruvida gärningsmannen handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet och i det senare fallet vilken grad av oaktsamhet  av Å Persson · 2004 · Citerat av 24 — 11.4.3 2003 års lagstiftningsärende 250 520. 71 Prop.


Henkel barnangen
gymnasium falun

4.31 Straff och förverkande - Region Gotland

Enligt paragrafens första stycke gäller att den som Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4-6 §§, nuvarande 36 kap 6-12 §§ betecknas 36 kap 11-17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr.