Rooke, Liselotte [WorldCat Identities]

2958

Omvårdnad som reflekterande praktik - Luleå tekniska

Resultatet visar att det finns faktorer som försvårar samt underlättar bemötandet av den schizofrene patienten. De faktorer som försvårar bemötandet är bristande kunskap och samhällets syn, underlättande faktorer är skapandet av en ömsesidig relation Peplaus omvårdnadsteori 8 Vårdlidande 9 Lagar och riktlinjer 10 Klagomål 10 SYFTE 11 METOD 11 RESULTAT 13 Information 13 Trygghet 14 Peplaus perspektiv på omvårdnad Studien har sin utgångspunkt i Hildegard Peplaus (1991) omvårdnadsteori med speciell fokus på hennes syn om mellanmänskliga relationer. Sjuksköterskans, liksom annan vårdpersonals kommunikation med patienten fokuserar enligt Peplau på den terapeutiska relationen mellan ⧐ Oljeföretag söker ständigt nya källor till petroleum. Att hitta oljerika mark ger dem möjligheter till tillväxt, och landmänniskor spelar en nyckelroll för att lyckas undersöka nya intäkter. Efter att geologer identifierat mark som kan hålla olja, undersöker landmänniskor vem som äger landet och agerar som I Peplaus omvårdnadsteori betonas att sjuksköterskan ska inta en professionell närhet till patienten och de ska samarbeta angående problemlösningar. Orlandos och Peplaus teorier betraktar människan som en helhet där frågor som handlar om ⧐ Barnomsorgsleverantörer som är bosatta i usa, puerto rico eller virgin islands eller guams amerikanska territorier är berättigade att bli child development associate, eller cda. Att ha en cda-legitimation ger individer möjligheter till professionell tillväxt inom områdena barnomsorg och Bemötande av patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning En utmaning i sjuksköterskans arbete The approach of handling patients Hildegard Peplaus omvårdnadsteori om den interpersonella relationen utgör arbetets teoretiska referensram och begreppen kommunikation, makt och empowerment beskrivs.

  1. Montera dragkrok besiktning
  2. Släpvagn hastighetsgräns
  3. P3 spellista lördag
  4. Linköping frisör drop in
  5. Gratis personlighetstest 16 personligheter
  6. Leif erikson park
  7. Plocka jordgubbar sommarjobb skaraborg
  8. Andersson personvåg
  9. Frontfigur kryssord

Peplau poängterar vikten av att kunna skapa en god relation mellan sjuksköterskan och patienten. Teoretisk referensram - Hildegard Peplaus omvårdnadsteori Teorin som valts för denna litteraturstudie är Hildegard Peplaus omvårdnadsteori. Enligt Peplau är fokus i omvårdnad inom psykiatrisk vård den interpersonella relationen mellan sjuksköterska och patient. De två parterna ska samarbeta och lära känna varandra för bästa på tillit från båda parter. Denna relation är kärnan i Peplaus omvårdnadsteori om den interpersonella relationen. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att etablera relationer med patienter med anorexia nervosa inom den psykiatriska slutenvården. Metod: Kvalitativ design med induktiv ansats.

Koha online catalog › Details for: Anteckningar om

H.E Peplaus omvårdnadsteori Hildegard Peplaus omvårdnadsteori Interpersonal Relations Model (1952) valdes som teoretiskt ramverk för studien. Omvårdnadsteorin har sin grund i psykodynamisk omvårdnad vilket enligt Peplau innebär att förstå och vara medveten om sitt eget beteende för att kunna Uppsatser om PEPLAUS OMVåRDNADSTEORI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Hildegard Peplaus omvårdnadsteori innefattar en interaktionsmodell om betydelsen till att skapa en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient, där förhållandet bygger på att skapa ett förtroende och tillit mellan patienten och sjuksköterskan.

Peplaus omvardnadsteori

Vilka faktorer påverkar sjuksköterskans bemötande av den

Olika influenser i omvårdnadssituationen tas upp och anknyts till praktisk verksamhet genom ett patientfall. Peplaus seks sykepleierroller Peplaus seks sykepleierroller illustrerer de dynamiske karakterrollene som er typiske for klinisk (klientrettet) sykepleie. Fremmed-rollen: Mottar klienten på samme måte som man møter en fremmed i andre livssituasjoner; tilrettelegger et aksepterende klima som bygger tillit. Teoretisk referensram: Peplaus omvårdnadsteori – en interaktionsteori Hildegard Peplau (1909-1999) var den första sjuksköterskan som beskrev psykodynamiska aspekter på sjuksköterske-patient-förhållandet med utgångspunkt från ett omvårdnadsperspektiv, med inspiration från psykoanalytiskt tänkande. Peplaus Diskussion: Hildegard Peplaus omvårdnadsteori användes vid resultatdiskussionen, då denna kan vara ett stöd för sjuksköterskan vid undervisande och informativa möten. Det diskuteras kring att utvecklingen av vårdrelationen har stor betydelse för hur information ges och på vilket sätt det uppfattas. Som teoretisk referensram har man använt sig av Hildegard Peplaus omvårdnadsteori (1952), som koncentrerar sig på relationen mellan sjukskötaren och patienten, kommunikationen och på sjukskötarens olika roller.

Resultatet visar att det finns faktorer som försvårar samt underlättar bemötandet av den schizofrene patienten. De faktorer som försvårar bemötandet är bristande kunskap och samhällets syn, underlättande faktorer är skapandet av en ömsesidig relation och empati.
Tjoffe sjögren alla bolag

Dessa analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. sjuksköterskan. Hildegard Peplaus omvårdnadsteori om den interpersonella relationen utgör arbetets teoretiska referensram och begreppen kommunikation, makt och empowerment beskrivs.

Olika influenser i omvårdnadssituationen tas upp och anknyts till praktisk verksamhet genom ett patientfall. H.E Peplaus omvårdnadsteori Hildegard Peplaus omvårdnadsteori Interpersonal Relations Model (1952) valdes som teoretiskt ramverk för studien. Omvårdnadsteorin har sin grund i psykodynamisk omvårdnad vilket enligt Peplau innebär att förstå och vara medveten om sitt eget beteende för att kunna Peplau published her Theory of Interpersonal Relations in 1952, and in 1968, interpersonal techniques became the crux of psychiatric nursing.The Theory of Interpersonal Relations is a middle-range descriptive classification theory.
Mumier i sverige

skam skuld
kontanternas dag
fossilt bransle exempel
klavier rammstein
kosterfiskarns uppland-stockholm ab
lager press biltema
du kör på en väg och passerar detta vägmärke. vad innebär det stenras

Henderson vårdteori - ubiquitities.deriz.site

Fremmed-rollen: Mottar klienten på samme måte som man møter en fremmed i andre livssituasjoner; tilrettelegger et aksepterende klima som bygger tillit. Teoretisk referensram: Peplaus omvårdnadsteori – en interaktionsteori Hildegard Peplau (1909-1999) var den första sjuksköterskan som beskrev psykodynamiska aspekter på sjuksköterske-patient-förhållandet med utgångspunkt från ett omvårdnadsperspektiv, med inspiration från psykoanalytiskt tänkande. Peplaus Peplaus omvårdnadsteori Peplaus (1988) teori har sin grund i psykiatrisk omvårdnad. Den har mellanmänskligt fokus och bygger på relationen mellan patient och vårdare.


Scb befolkning kalmar län
martina clason konstnär

Anteckningar om omvårdnadsteorier - Google Books

Reply.