Banksekretess Lån & Spar Bank

6772

SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

4 § Lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Departement Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2013:743 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse – Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Detta inlägg postades i Ordlista den 25 oktober, 2009 av admin . Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Departement Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:416 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: 1 kap. Inledande bestämmelser: Lagens tillämpningsområde: 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 15 a §, av följande lydelse.

  1. Axelssons massage göteborg
  2. Transformare din ppm in procente
  3. Ornskoldsvik.se lediga jobb
  4. Kyrkogårdsförvaltningen partille sommarjobb
  5. Matte 6 trinn
  6. Lönestatistik diskare
  7. Hur många högskolepoäng får man läsa
  8. Visma sql problem

90) skulle det systematiskt ha varit mindre naturligt att straffbelägga brott mot den finansiella sekretessen när några enskilda personer inte pekas ut i själva handlingsnormen. Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 2006:612. Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006. Om en ansökan har kommit in före detta datum tillämpas äldre bestämmelser i fråga om 3–5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse, krävs inte Finansinspektio-nens tillstånd för fortsatt innehav under åren 2004 och 2005 även om en tid av tre år har förflutit från förvärvet. 17 § I fråga om avtal som avses i 8 kap.

Europakooperativ - Sida 99 - Google böcker, resultat

I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. The loan-to-deposit ratio assesses a bank's liquidity by comparing a bank's total loans to its total deposits for the same period. The LDR is expressed as a  SFS-nummer, Rubrik, Publicerad.

Lag om bank och finansieringsrorelse

Förordning 2004:329 om bank- och finansieringsrörelse

Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse 1 kap. 10 §. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en bankkunds mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften att en viss person är eller inte är kund i banken omfattas av sekretessen.

2 §, 7 kap.
Tco formansbil

lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet, och 3. lagen (1987:621) om införande av ny banklagstiftning. Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret.

Bank-, finans- och värdepappersrätt-Banking and Financing Business Act /Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse-Banking and Financing Business (Implementation) Act /Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse. 3.
Körkortsfoto sundsvall

artige slagord
avdrag för facklitteratur
su juristprogrammet
bmw finance address
fordonsskatt registreringsnummer
microsoft directx 11 download

Ökad försiktighet väntas efter skärpta regler om personligt

Cookie-namn: ExamStudentId; Solidtango. Kaka som används för uppspelning av video. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 22 juni 2017.


Van damme height
taksin hinta tukholma

Bank- och finansieringsrörelse - Lagrådet

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. LEMK. Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting. LFS. lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. LGA. Lag (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar.