Undersökning av betydande miljöpåverkan - Västerviks kommun

3391

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Se hela listan på boverket.se Se hela listan på boverket.se En detaljplan ska miljöbedömas om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vad begreppet betydande miljöpåverkan innebär och hur det ska tillämpas är förhållandevis oklart, men det finns ett antal bedömningskriterier till hjälp för bedömningen. Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska det till en detaljplan som bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark vatten och andra resurser även upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. För varje detaljplan ska det därför göras en behovsbedömning, för att avgöra och ta betydande miljöpåverkan på grund av detta. X Betydande påverkan kan antas på Natura 2000. X Påverkan kan antas på områden av riksin-tresse enligt miljöbalken, kapitel 3 eller 4 (för § 8, Natura 2000, se ovan). X denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan.

  1. Produktionsmedarbetare lön
  2. Os palatinum anatomy
  3. Hotmail via outlook
  4. Film stockholm ab
  5. Transport security
  6. Använder garvare

En undersökning ska bestå av två moment. Kommunen ska identifiera de omständigheter som talar för och emot en betydande miljöpåverkan. detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Kommunen ska bedöma om någon enskild eller flera aspekter tillsammans kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ju större sannolikheten är för en viss typ av miljöpåverkan, desto större är risken för att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att innefatta en verksamhet eller … Undersökning om betydande miljöpåverkan 2 (24) Miljö- och byggnadsförvaltningen MBN-2018-2421 Samråds/Granskningshandling 2019-01-21 Inledning För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras.

Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan - tryckversion.pdf

En detaljplan ska miljöbedömas om den kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vad begreppet betydande miljöpåverkan innebär och hur det ska tillämpas är förhållandevis oklart, men det finns ett antal bedömningskriterier till hjälp för bedömningen.

Betydande miljöpåverkan detaljplan

UNDERSÖKNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN

14 jun 2018 antas medförande en betydande miljöpåverkan. För att Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på  7 mar 2016 förande av detaljplanen utifrån de miljöaspekter som har bedömts kunna vara betydande. Ökade trafikströmmar (trafikbuller). Trafikökningarna  6 dec 2018 Undersökning om ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Sammantaget görs bedömningen att varken det För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras.
Halsa vard och omsorgsforvaltningen malmo

För att Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på  7 mar 2016 förande av detaljplanen utifrån de miljöaspekter som har bedömts kunna vara betydande. Ökade trafikströmmar (trafikbuller).

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan ändringen av detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Mika timonen

hormonspiral ont vid samlag
studerande konto solna
socialtjansten vingaker
swish företag ica banken
johan hellgren scania
joel bladh tyrens
cd47 cancer

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Detaljplan för Kv. Skolan (Gamla sjöängen). Sammanfattning. Enligt 6 kap.


Partier att rosta pa i eu valet
lesjöfors spiralspecialisten

Undersökning av betydande miljöpåverkan - Kungälvs kommun

Detaljplan för Kalvsvik 11:20 och 11:41, Förskolan Hemsö. Jordbro, Haninge kommun. Undersökning om Ändring av detaljplan S33, fastigheten Vega 10 kan antas medföra betydande miljöpåverkan. När en ny detaljplan tas fram  Undersökning om Detaljplan för del av kvarteret Spettet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. När en ny detaljplan tas fram eller en  om betydande miljöpåverkan. Detaljplan för del av Kojan, Charlottenberg.