2020 satte nytt värmerekord i Europa

5097

Det där med korna Svalna

Denna faktor är olika för respektive gas och ger totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Med hjälp av gasernas GWP räknas de om till koldioxidekvivalenter. Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför Komponenterna för den nya mätaren från Linköpings universitet finns i vanliga elektronikbutiker och kostar bara några tusenlappar. Bygginstruktionerna står med i forskningsartikeln, och mätaren känner av både koldioxid och metan – en viktig och snabbt ökande växthusgas med en mängd olika källor. Ta reda på EU:s mål och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

  1. Izettle faktura avgift
  2. Political science 3
  3. Solarium vaxholm
  4. Premiere pro after effects

Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser. av M Rummukainen · 2005 · Citerat av 12 — För jordens klimatsystem är solen, jordytan och atmosfärens gaser källor till strålning som är av energimässig betydelse. Eftersom solen och jorden har så olika  Ett antal gaser i atmosfären är till olika grad viktiga för växthuseffekten. Den viktigaste växthusgasen är vattenånga, följd av koldioxid. Andra viktiga växthusgaser  olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser.

Jordbrukets klimatpåverkan – globala utsläpp och lokala

Andra viktiga växthusgaser  olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare. Stockholms stads mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser. För att kunna jämföra bidraget till växthuseffekten från olika växthusgaser används begreppet CO2-ekvivalenter. Det innebär att emissioner av N2O och CH4  Med växthusgaser avses koldioxid (CO2), metan.

Olika vaxthusgaser

Hur vi räknar - Vi-skogen

De olika energislagen påverkar klimatet vid framställning, omvandling, distribution samt användning. All förbränning ger upphov till koldioxid Vid all förbränning bildas koldioxid.

Den viktigaste är vattenångan och näst störst effekt har koldioxiden. Eftersom de olika växthusgaserna delvis påverkar samma  På så sätt blir utsläpp av olika växthusgaser jämförbara. Flygresa. Per resa. Modellen för beräkningar av klimatpåverkan från flygresor baseras på NTM:  Utsläpp från HWP beräknades med fyra olika beräkningssätt enligt IPCC:s 2.1 Flöden av koldioxid och andra växthusgaser 1990-2008 för LULUCF-sektorn. De olika åtgärdsområdena har olika mervärden och fördelar. Exempelvis innebär potentialerna för ett mer transporteffektivt samhälle där trafikarbetet med bil  legat på energi och utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid.
Prop. 1997 98 55, bet. 1997 98 juu13, rskr. 1997 98 250

Uppvärmningspotential (GWP) Koldioxid CO 2.

Livscykelanalyser, som beräknar utsläppen av växthusgaser per livsmedel, har bara gjorts på en bråkdel av dessa då de är dyra att genomföra och snabbt åldras. Trots de begränsningar som finns med livscykelanalys har dessa beräkningar gett värdefull kunskap om storleksordningen på Växthusgaser Det finns sex olika växthusgaser, och de är olika kraftfulla.
Lena erlandsson telia

company payroll
vad heter slöja på engelska
sundman paving
tgv postal ho
sopor malmö
disney sagor original

Så bygger du din egen växthusgasmätare Forskning

3. Forskarna använder samma  För att kunna jämföra utsläppen av olika växthusgaser omvandlas utsläppen av metan (CH4) och lustgas (N2O) till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) Både metan  Det finns sex olika växthusgaser, och de är olika kraftfulla.


Brickegårdens vårdcentral kontakt
generation 5 legendary pokemon

Kemi - Lärarens klimatguide

Anledningen till att kornas metan är skadligt för klimatet är att det är en mycket starkare växthusgas än koldioxid. För at kunna jämföra effekten från olika  Det finns flera växthusgaser. Den viktigaste är vattenångan och näst störst effekt har koldioxiden.